Projekt Promo Istra

Osnovni namen operacije PROMO ISTRA je prispevanje k boljši prepoznavnosti in poosebljanju razvojne vizije »Slovenske Istre« kot območja uspešnega povezovanja in prepleta zelenega gospodarstva na podeželju, v obalnih urbanih območjih ter na morju, z visoko kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva ter zagotavljanja uravnoteženih razvojnih možnosti, temelječih na inovativnosti, kreativnosti in trajnostnem razvoju.

Projektne aktivnosti temeljijo na ključnih tematskih področjih, ki odražajo razvojne potenciale Slovenske Istre, in sicer:

  • trajnostni razvoj turizma in avtentični produkti,
  • okolju prijazno kmetijstvo in razvoj podeželja,
  • trajnostno ribištvo in
  • varovanje okolja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Operacija je usmerjena v učinkovitejši promocijski nastop ponudnikov Slovenske Istre, ki bo omogočal povečanje prepoznavnosti območja in vključenih deležnikov. Predmet operacije je vključitev deležnikov iz različnih sektorjev v celovit program, ki bo omogočal postavitev strategije in standardov promocije z zasledovanjem inovativnih trendov in večje prepoznavnosti lokalnega okolja tako znotraj slovenskega okvira, kakor tudi širše.

Prijava na natečaj je možna na spletni strani partnerja NGN MEDIA

PRIJAVA