Pomoč pri pisanju poslovnih načrtov

Dober poslovni načrt je temelj vsakega uspešnega podjetja. Je najpomembnejši dokument, ki izriše pot vaše ideje od zasnove do realizacije in doseganja željenih ciljev. Za izdelavo sta potrebna čas in znanje, ker je to tudi dokument, ki mora prepričati tako vas, kot potencialne investitorje.

Dober poslovni načrt vsebuje:

  • predstavitev vaše ideje in panoge, vaše vizije in ciljev
  • predstavitev podjetja
  • analizo trga, kupcev in konkurence
  • priložnosti in nevarnosti, ki lahko vplivajo na poslovanje
  • načrt trženja
  • načrt razvoja
  • finančni načrt
  • proizvodni in storitveni načrt
  • terminski plan

Z našo pomočjo pripravite strukturiran vodnik do vašega poslovnega uspeha.

Želiš izvedeti več?

Kontakt